Thuismonitoring

Tijdens de behandeling na een transplantatie is therapeutische drug monitoring (TDM) voor het bepalen van de juiste dosering immunosuppressiva cruciaal. Helaas is TDM voor patiënten ook vaak tijdrovend vanwege de tijd die nodig is voor bloedafname in het ziekenhuis. Al langere tijd wordt daarom gebruikgemaakt van microsampling of ‘dried blood spot’ (DBS) afname. Dit maakt het voor patiënten mogelijk om thuis zelf bloed af te nemen via een vingerprik en het bloed (voorafgaand aan een ziekenhuisbezoek) in te sturen. Sinds kort zijn er nieuwe methoden op het gebied van microsampling die transplantatiecentra in kunnen zetten voor de afname van bloed voor TDM door de patiënt thuis.

Sandoz ondersteunt de transplantatiecentra met het organiseren van het proces, het valideren van de methoden (in het lab) en uiteindelijk ook het implementeren van deze nieuwe toepassing.

Voorbeelden van mogelijke services als onderdeel van home monitoring zijn:

• Faciliteren en initiëren van bijeenkomsten met alle betrokken partijen

• Het ondersteunen van valideren en implementeren van microsampling in het ziekenhuislab

• Trainen van de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

• Ontwikkelen van een home monitoring kit

 

Patiënteneducatie

Na transplantatie is er een enorme hoeveelheid aan informatie voor de patienten. Zijn er ideeën of wensen in uw centrum om de informatie voor de patiënten na transplantatie te optimaliseren?

Sandoz kan ondersteunen in het ontwikkelen van communciatie-materialen op maat voor uw centrum. Denk hierbij aan informatie gericht op Patient empowerment, shared decision making of therapietrouw.

NL2004059030
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers