AirBuFo Forspiro (budesonide/formoterol) is een inhalatie geneesmiddel. De inhalator van het geneesmiddel AirBuFo, is de Forspiro.

AirBuFo Forspiro is beschikbaar in twee sterktes:
De ene sterkte bevat per afgeleverde dosis (geïnhaleerde dosis) 160 microgram budesonide en 4,5 microgram formoterol (als formoterolfumaraatdihydraat).1
De andere sterkte bevat per afgeleverde dosis (geïnhaleerde dosis) 320 microgram budesonide en 9 microgram formoterol (als formoterolfumaraatdihydraat).2

 

Waar wordt AirBuFo Forspiro voor gebruikt?

Astma
AirBuFo Forspiro is geïndiceerd bij volwassenen en jongvolwassenen (12 jaar en ouder) voor de standaardbehandeling van astma, wanneer het gebruik van een combinatie (inhalatiecorticosteroïd met een langwerkende bèta2-adrenoceptoragonist) geschikt wordt geacht: 

  • patiënten van wie astma niet adequaat onder controle is met een inhalatiecorticosteroïd en ‘zo nodig’ een kortwerkende bèta2-adrenoceptoragonist.
    of 
  • patiënten van wie klachten al adequaat onder controle zijn met een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bèta2-adrenoceptoragonist.

 

Chronische obstructieve longziekten (COPD)
AirBuFo Forspiro is geïndiceerd bij volwassenen, vanaf 18 jaar en ouder, voor de symptomatische behandeling van patiënten met COPD met een geforceerd expiratoir volume in 1 seconde (FEV1) < 70% van de voorspelde normaalwaarde (na luchtwegverwijder) en met een geschiedenis van exacerbaties, ondanks het gebruik van reguliere therapie met luchtwegverwijders. 
 

 

Meer over AirBuFo Forspiro:

 

 

Referenties
1. SmPC AirBuFo Forspiro 160/4,5 microgram/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld (RVG 121024). Beschikbaar via: http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
2. SmPC AirBuFo Forspiro 320/9 microgram/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld (RVG 121024). Beschikbaar via: http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

NL#######
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers