• Ziextenzo header

Indicatie

Ziextenzo is geindiceerd voor het verminderen van de duur van de neutropenie en de incidentie van febriele neutropenie bij volwassen patiënten die behandeld worden met cytotoxische chemotherapie voor maligniteiten (met uitzondering van chronische myeloïde leukemie en myelodysplastische syndromen).

Op deze pagina staat meer informatie over Ziextenzo, indicatie, spuiten en verpakkingen.
Hier leest u meer over waar Ziextenzo voor geïndiceerd is en hoe dit geneesmiddel gebruikt dient te worden.
Hier vindt u alle materialen voor Ziextenzo die u kunt aanvragen of downloaden.
NL1910009337
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers