Indicaties

Zarzio is geindiceerd voor1: Bekorting van de duur van neutropenie en verlaging van de incidentie van febriele neutropenie bij patiënten die worden behandeld met gangbare cytotoxische chemotherapie voor maligniteiten (met uitzondering van chronische myeloïde leukemie en myelodysplastisch syndroom), en bekorting van de duur van neutropenie bij patiënten die myeloablatieve behandeling en vervolgens beenmergtransplantatie ondergaan en van wie wordt aangenomen dat zij een verhoogde kans hebben op langdurige, ernstige neutropenie. Mobilisatie van perifere bloed-voorlopercellen (PBPC). Bij kinderen en volwassenen met ernstige congenitale, cyclische of idiopathische neutropenie, met een ANC (absoluut aantal neutrofielen) van ≤ 0,5 x 109/l en een voorgeschiedenis van ernstige of terugkerende infecties. Behandeling van persistente neutropenie bij patiënten met gevorderde HIV-infectie.

1. Samenvatting van de Productkenmerken Zarzio® https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl.
Lees hier meer over hoe u dit geneesmiddel moet gebruiken, indicaties en materiaal
Hier leest u meer over de indicaties van Zarzio®
Hier vindt u alle materialen voor Zarzio die u kunt aanvragen of downloaden.
NL1910009338
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers