Indicatie

Leuproreline Sandoz depot 3 maanden 5 mg wordt voorgeschreven bij gemetastaseerd prostaat carcinoom1.

1. Samenvatting van de Productkenmerken Leuproreline Sandoz® https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl.
Leuproreline Sandoz bevat de werkzame stof leuproreline-acetaat.
Leuproreline Sandoz is beschikbaar in een drie maands depot/implantaat. Het implantaat is een klein staafje bestemd voor onderhuidse toediening.
Op www.leuproreline.nl kunt u meer informatie terugvinden over het product en een instructievideo over de juiste toediening van Leuproreline Sandoz.
Voor de patiënt hebben wij verschillende materialen ontwikkeld. Bekijk ze hier in de webshop.
NL1910009335
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers