Indicatie

Binocrit is geïndiceerd [1] voor de behandeling van anemie: 1) gerelateerd aan chronisch nierfalen bij kinderen/volwassenen die gedialyseerd worden en bij volwassenen die peritoneale dialyse ondergaan, 2) ernstige anemie van renale oorsprong bij volwassenen met nierinsufficiëntie die nog niet worden gedialyseerd en 3) bij volwassen kanker patiënten die chemotherapie ondergaan en bij wie een verhoogd risico van een transfusie aanwezig is. Overige indicaties: 1) voor het vergroten van de opbrengst van autoloog bloed van patiënten die een predonatieprogramma volgen, 2) om bij volwassen patiënten de blootstelling aan allogene bloedtransfusies te verminderen voorafgaand aan een grote electieve orthopedische ingreep.
NL1910009339
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers