Indicatie

Binocrit is geïndiceerd1 voor de behandeling van anemie: 1) gerelateerd aan chronisch nierfalen bij kinderen/volwassenen die gedialyseerd worden en bij volwassenen die peritoneale dialyse ondergaan, 2) ernstige anemie van renale oorsprong bij volwassenen met nierinsufficiëntie die nog niet worden gedialyseerd en 3) bij volwassen kanker patiënten die chemotherapie ondergaan en bij wie een verhoogd risico van een transfusie aanwezig is. Overige indicaties: 1) voor het vergroten van de opbrengst van autoloog bloed van patiënten die een predonatieprogramma volgen, 2) om bij volwassen patiënten de blootstelling aan allogene bloedtransfusies te verminderen voorafgaand aan een grote electieve orthopedische ingreep.

1. Samenvatting van de Productkenmerken Binocrit® https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl.
Binocrit bevat het werkzame bestanddeel epoëtine alfa. Lees hier meer over het product.
Binocrit is geïndiceerd voor de behandeling van anemie. Bekijk hier verdere details over de indicaties.
Voor Binocrit zijn materialen ontwikkeld die hier in de webshop te vinden zijn.
NL1910009339
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers