Biological

Cytostatica

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Filmomhulde tabletten*
Filmomhulde tabletten
Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
Filmomhulde tabletten
Concentraat voor oplossing voor infusie
Filmomhulde tabletten
Tabletten
Concentraat voor oplossing voor infusie
Concentraat voor oplossing voor infusie
Concentraat voor oplossing voor infusie

Hematopoetische groeifactoren

(epoëtine alfa)
(filgrastim)
(pegfilgrastim)

Anti-emetica

Harde capsules

Bifosfonaat

Oplossing voor infusie

Overige

Capsules
Oplossing voor injectie
* Een aantal toepassingen van Dasatinib wordt beschermd door een octrooi (ook wel patent genoemd) van een andere vergunninghouder. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBG, www.cbg-meb.nl
▼ Rixathon, Zessly en Ziextenzo zijn onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
NL1910009333
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers