Biological

Cytostatica

Poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Filmomhulde tabletten*
Filmomhulde tabletten
Filmomhulde tabletten
Concentraat voor oplossing voor infusie
Filmomhulde tabletten
Tabletten
Concentraat voor oplossing voor infusie
Concentraat voor oplossing voor infusie

Hematopoetische groeifactoren

(epoëtine alfa)
(filgrastim)
(pegfilgrastim)

Anti-emetica

Harde capsules

Bifosfonaat

Oplossing voor infusie

Overige

Capsules
Oplossing voor injectie
* Een aantal toepassingen van Dasatinib wordt beschermd door een octrooi (ook wel patent genoemd) van een andere vergunninghouder. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBG, www.cbg-meb.nl
▼ Rixathon, Zessly en Ziextenzo zijn onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
NL1910009333
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers